Update
มหาบุญ มหากุศล ทำมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ (สุขมูล) เจ้าคณะตำบลเพนียด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จังหวัดลพบุรีกัณฑ์ที่ ๕ ชูชก โดย พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร) รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จังหวัดลพบุรีกัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์ โดย พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จ.ลพบุรีกัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ โดย พระมหาประสาน อิทฺธิปญฺโญ, ป.ธ.๙กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ โดย พระใบฎีกาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร.กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร โดย พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร)ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท สระบุรี ๒๕๖๕เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถาหลวงปู่ชา สุภัทโท “The Mindful Way (ทางแห่งสติ)”⭐หลวงพ่อฤาษีลิงดำเห็นพระนิพพานครั้งแรก ‼📣เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียวเท่านั้น❗️เทศน์มหาชาติวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ วัดราชสิทธารามกัณฑ์ที่ ๑ ทศพร องค์แสดง พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

บทความ

9วันก้าวถึงธรรม

อานิสงส์

อัลบั้ม