Update
เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติเชิงประยุกต์ พระเวสสันดรชาดก”รับฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียวเท่านั้นขอเชิญร่วมบุญ รับบุญมหากุศล มหาทานบารมี บุญใหญ่ ต้อนรับวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ขอเชิญชวนรับบุญมหากุศล มหาทานบารมี บุญใหญ่ ต้อนรับวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมบุญสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล และพัฒนาเยาวชนบุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๔/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๓/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๒/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๑/๔มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารีสวดมนต์ต้นฉบับ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ทำนองวัดจุฬามณีสร้างบุญใหญ่ด้วยตัวเอง ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถาร่วมสดับรับฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เนื่องในวาระสำคัญวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน โดย พระสมวงค์ อภิชโย วัดเขาน้อย จังหวัดระยองมหาบุญ มหากุศล ทำมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่