Update
📣เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียวเท่านั้น❗️เทศน์มหาชาติวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ วัดราชสิทธารามกัณฑ์ที่ ๑ ทศพร องค์แสดง พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวงไฮไลท์เทศน์แหล่ ๒ ธรรมมาสน์ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวงทำไมต้องฟังเทศน์มหาชาติ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวงร่วมสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า รับฟังธรรมประยุกต์ โดย พระครูสังฆกิจพิมลรำลึก ๑๔ ปี มรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) รับฟังข้อธรรม จงเป็นอยู่อย่างผู้ชนะโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ รุ่นที่ ๒ ถวายราชจักรีวงศ์ ณ วัดโตนดเพลงบาปไหม โดย Fxxnz Kunankorn Yanpayom🤔มีความจำเป็นต้องทำแท้ง…คิดว่าบาปมั้ย?🤨🤔คิดว่า…รักเพศเดียวกันจะบาปมั้ย?🤨ถ้า…โดนรังแกจะตอบโต้เอาคีนมั้ย?เห็นด้วยมั้ย? คนกินเจ หรือกินมังสวิรัติ ช่วยทำให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้นคิดว่าการถือศีลจำเป็นต่อชีวิตเรามั้ย?

9วันก้าวถึงธรรม

อานิสงส์

บทความ

อัลบั้ม