"การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง" วิสุทธิ์ธรรม : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

“การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง” วิสุทธิ์ธรรม : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้ว…
ทำบุญอยู่ที่ไหน บุญมันจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ
ไม่ต้องฉลอง ไม่ต้องให้คนรู้
ไม่ต้องให้คนเห็น ไม่ต้องมีอะไร
มีแต่กำลังจิตที่เชื่อมั่นในบุญกุศล และความดีที่ได้ทำ”

วิสุทธิ์ธรรม : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

#การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

🙏ให้ธรรม ให้ทาง ให้วาง🙏

😇🙏เพิ่มสติและปัญญาผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​

Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH
——————————–
#วันโกน
#วันพระ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม
#ฟังธรรม
#ทำบุญ
บทความที่เกี่ยวข้อง