การเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ขอบคุณสำนักข่าวที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์การเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
…………………………
🙏🙏🙏 ขอขอบคุณสำนักข่าวทุก ๆ สำนัก ที่ช่วยสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
🙏🙏🙏ขอเชิญชวนรับบุญมหากุศล มหาทานบารมี บุญใหญ่ต้อนรับปีขาล
ต้นปี ๒๕๖๕ โชคดีตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายศาลาและทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษาเยาวชน
😇รับฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียวเท่านั้น❗️
📖เทศน์โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับชาติ
🔴วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 🕤เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น.
🇹🇭ณ วัดเขาไผ่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
————————————
🔶กำหนดการ
🕙เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
🕚เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา
🕦เวลา ๑๑.๓๐ น. เจ้าภาพ และผู้มีเกียรติร่วมถวายศาลา
กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี
————————————
☀️ช่วงบ่ายเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์
🕐เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินคาถาพัน โดย 🙏พระครูโฆสิตธรรมากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
🕑เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์
แสดงพระธรรมเทศนา โดย
๑.พระเทพวิสุทธิดิลก
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร
๒.พระมงคลธรรมภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
๓.พระครูศรีธรรมประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
๔.พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
🕔เวลา ๑๗.๑๐ น. เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อเยาวชน
🕠เวลา ๑๗.๓๐ น. กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี
▶️ช่องทางการร่วมบุญได้ที่⤵️
💸ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการเพื่อการศึกษาเยาวชนรุ่น9
โดย นสช.รุ่น10 เลขที่บัญชี 117-1-34302-6
💠และสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)⤵️
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
🙏🙏🙏ขออนุโมทนาแด่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติเนื่องนิตย์ มีดวงจิตสถิตมั่นในพระรัตนตรัย พึงปรารถนา
สิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้สมปรารถนาทุกเมื่อตลอดกาลนาน เทอญ🙏

#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม#เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com#คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #อรยทศน #อ.อรยทศน #อารยะทศน#เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์#เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์#เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์#เทศน์มหาชาติคำหลวง  #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์#เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา#เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา#๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง