"ขันติ" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“ขันติ” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🙏🙏🙏
“ขันติ ความอดทนนี้
หมายถึงความอดทนต่อฝ่ายไม่ดี
เพื่อยืนหยัดอยู่ในทางที่ดี
มีลักษณะสองอย่างคือ
อดทนเพื่อให้พ้นจากสภาพที่เลว
และอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพที่ดี”
—————————————————-
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

😇🙏ติดตามเพจเทศน์ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH
บทความที่เกี่ยวข้อง