ความรัก...ดูเหมือนหอมหวาน ความชั่ว...ดูเหมือนเผ็ดร้อน ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด จะทำลายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด

ความรัก…ดูเหมือนหอมหวาน ความชั่ว…ดูเหมือนเผ็ดร้อน ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด จะทำลายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ความรัก..ดูเหมือนหอมหวาน
ความชั่ว..ดูเหมือนเผ็ดร้อน
ทั้งสองนี้เป็นอารมณ์สุดโต่ง
มีอำนาจเหนือเราเมื่อใด
จะทำลายเราอย่างเจ็บปวดที่สุด
…………………………..
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
…………………………..

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง