การแก้กรรม ไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ ใครก็แก้ไม่ได้หรอก “กรรม” คือการกระทำ “การแก้กรรม” คือการแก้ไขพฤติกรรม เคยทำชั่วก็หยุดซะ ทำดีอยู่แล้ว ก็ทำให้ดียิ่งขึ้น

Read More »

ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง อย่าคิดว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นจะไม่มี

Read More »