ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐ เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐

ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐ เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐ เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

⚜️ ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐
⚜️ เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
🗓 วันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕
🏳ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

คณะผู้บริหารอารยะทศน 🙏ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
พระเดชพระคุณ 🙏พระญาณโพธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ ๘ ได้ร่วมบุญ และเป็นเจ้าภาพ 📜 กัณฑ์วนประเวศน์
🔸️๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 🔸️แสดงพระธรรมเทศนาโดย
🙏พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ
🔸️๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๕ น
พระมหากรวิก อหึสโก ป.ธ.๗ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ ๙ ได้ร่วมบุญ และเป็นเจ้าภาพ 📜 กัณฑ์มหาพน
🔸️แสดงพระธรรมเทศนาโดย
🙏สามเณรอนิวัตร สังขพงศ์ วัดสุทัศนเทพวราราม ❇️❇️ เทศน์แชนแนลขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและผู้ร่วมบุญทุกๆท่าน

💠ข้อมูลเพิ่มเติม และรับชมผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​⤵️
Facebook 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Instagram 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH
Website 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

ประเพณีสารทไทยบุญเดือน ๑๐ เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

บทความที่เกี่ยวข้อง