ศีล ..... เป็นดินแดนแห่งความสงบถ้าเราเป็นคนมีศีลความวุ่นวายของจิตมีน้อยจิตมีความสงบมากมีความสุขมาก

ศีล ….. เป็นดินแดนแห่งความสงบถ้าเราเป็นคนมีศีลความวุ่นวายของจิตมีน้อยจิตมีความสงบมากมีความสุขมาก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ศีล…..เป็นดินแดนแห่งความสงบถ้าเราเป็นคนมีศีลความวุ่นวายของจิตมีน้อยจิตมีความสงบมากมีความสุขมาก

—————————–

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

————————

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง