หูเราก็มีสองหูปากก็มีปากเดียวแสดงว่า ... เราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อย

หูเราก็มีสองหูปากก็มีปากเดียวแสดงว่า … เราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อย

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

หูเราก็มีสองหูปากก็มีปากเดียวแสดงว่า…เราต้องฟังให้มากต้องพูดให้น้อย

—————————–

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

————————

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง