“มาฆบูชา มาหากุศล มหาทานบารมี ครั้งหนึ่งในชีวี ร่วมถ่ายทอดพระธรรม”

เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ดำเนินการโดย นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๑๐ สถาบันการสร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เพื่อบูชาพระธรรมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒) เพื่อเผยแผ่และสืบสานพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย 

๓) เพื่อร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับการเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียว 

๔) ต่อยอดมหาทานบารมีด้วยการนำปัจจัยบูชากัณฑ์ร่วมบริจาคเป็นสาธารณกุศล อาทิ การสนับสนุนโครงการเยาวชนดี เก่ง กล้า (เยาวชนสร้างชาติรุ่น ๙ รวม ๓๕๐ ชมรม ใน ๔ จังหวัดภาคอีสาน  ได้แก่ ขอนแก่น  นครราชสีมา มหาสารคาม  และชัยภูมิ
ดำเนินการโดย นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 สถาบันการสร้างชาติ