เคล็ดลับความสุข โดย พุทธทาสภิกขุ

เคล็ดลับความสุข โดย พุทธทาสภิกขุ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เคล็ดลับความสุข
คือ รู้จักปลง รู้จักปลด
รู้จักปล่อยวาง
รู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่น
มันจึงจะทำให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้
———————
พุทธทาสภิกขุ
———————
1G : DnaemaForfe

😇🙏ติดตามเพจเทศน์ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH
บทความที่เกี่ยวข้อง