เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา ณ วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) บางกรวย นนทบุรี
ขอเชิญชวนรับบุญมหากุศล มหาทานบารมี บุญใหญ่ ต้อนรับวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมบุญสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล และพัฒนาเยาวชน

เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา ณ วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) บางกรวย นนทบุรี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🙏🙏🙏ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
ดินคาถาพัน 📜แสดงพระธรรมเทศนาโดย
🙏โดย พระครูโฆสิตธรรมากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
———————————
เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์
📜แสดงพระธรรมเทศนาโดย
🙏๑.พระมงคลธรรมภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
🙏๒.พระครูศรีธรรมประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
———————————
🔴วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
🕤เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
🇹🇭ณ วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) ตำบลปลายบาง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
————————————
😇อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
ให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ ดังนี้⤵️
🌼เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า
พระนามว่า ศรีอริยเมตไตย ในอนาคต
🌼เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
🌼เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก
🌼เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอริยเมตไตย
จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์
🌼ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์
จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล
🙏#กราบขอบพระคุณ หลวงพ่อ พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม ที่เมตตาสนับสนุนงานเทศน์มหาชาติ

💠ข้อมูลเพิ่มเติม และรับชมผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​⤵️
Facebook 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Instagram 📌 อารยะแชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH
Website 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง