เทศน์มหาชาติวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ วัดราชสิทธาราม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติคาถาพัน องค์แสดง พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร มี ๑๙ พระคาถา องค์แสดง พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ มี ๑๓๔ พระคาถา องค์แสดง พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่

กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ มี ๒๐๙ พระคาถา องค์แสดง พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่

​😇🙏เพิ่มสติและปัญญาผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

——————————–

#เทศน์มหาชาติ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง