เพลง "หลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)"
หลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)

เพลงหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เพลงหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)

เพลงหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)

📜เพลงนี้จัดทำขึ้นด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของศิษยานุศิษย์เพื่อเป็นอาจาริยบูชา
🙏น้อมกราบสักการะพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
เนื่องในวันรำลึก 30 ปี มรณกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
🏳ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565
(palms put together) ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
😇คณะผู้จัดทำ
อารยะแชนแนล

เนื้อเพลงหลวงพ่อฤๅษี (ลิงดำ)
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ คือสมญานามที่ผู้คนกล่าวขาน
เป็นศิษย์เอกของพระผู้ทรงฌาณ คือหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโค
ได้รํ่าเรียนวิชาจากอาจารย์ สมาบัติกรรมฐานสันทิฏฐิโก
พระมหาวีระ ถาวโร จึงยิ่งใหญ่โตในทางธรรมสืบมา
ด้วยบุญญาบารมี ปฏิบัติดีศิษย์ยานุศิษย์มากมาย
บูรณะวัดท่าซุงเมืองอุทัย รุ่งเรืองยิ่งใหญ่กลายเป็นแดนสวรรค์
สอนวิชามโนมยิทธิ ฝึกเจริญสติให้มีฤทธิ์ทางใจ
ให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นไป รู้ได้ด้วยใจทิพจักขุญาณ
เป่ายันต์เกราะเพชร ด้วยฤทธิ์เดชแคล้วคลาด
พระคำข้าวในปาก พระหางหมากเข้มขลัง
โอ้ลูกหลานเอย โลกนี้ปัจจัตตัง
ทำดีสร้างทาง เพื่อให้ถึงพระนิพพาน

เพลง หลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)
ขับร้อง : ฝน ธนสุนทร
คำร้อง : บิ๊ก เสรี นำสันเทียะ
ทำนอง : บิ๊ก เสรี นำสันเทียะ เกษม อุบลสิทธิ์
เรียบเรียง : อภิพัฒน์ เอื้อมหาโสภา
โปรดิวเซอร์ : ยีนส์ ศิลาแลง
มิกซ์มาสเตอร์ริ่ง : ภคพล กรกระหนก
ห้องบันทึกเสียง : ศิลาแลง
อำนวยการผลิต : บริษัท อารยะทศน จำกัด

ขอขอบคุณ
อำนวยการสร้าง / โครงเพลง : อรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์
ควบคุมการผลิต : นิธิกร ศิลาชัย
ตัดต่อ : วิโรจน์ เจริญผล
กล้องภาพนิ่ง 1 : เกศมณี ภูคำตา
กล้องภาพนิ่ง 2 : กฤษฎา ระหว่างบ้าน
พิสูจน์อักษร : กรวรรณ ศิลาชัย
ประสานงาน : ชลธิชา นามกรณ์ / วีระ กลีบพิพัฒน์
สื่อสิ่งพิมพ์ : อนุชา ถาวรอภิโชติ

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

เพลงหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ)

บทความที่เกี่ยวข้อง