เอาบุญกุศล ให้พ่อแม่ก็มีคุณธรรม ... ตักบาตรทำบุญมีศีลธรรม เจริญภาวนาแผ่เมตตา ... ให้พ่อแม่นั้นเรียกว่า ... ตอบแทนบุญคุณ

เอาบุญกุศล ให้พ่อแม่ก็มีคุณธรรม … ตักบาตรทำบุญมีศีลธรรม เจริญภาวนาแผ่เมตตา … ให้พ่อแม่นั้นเรียกว่า … ตอบแทนบุญคุณ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“เอาบุญกุศล ให้พ่อแม่ก็มีคุณธรรม..ตักบาตรทำบุญมีศีลธรรม เจริญภาวนาแผ่เมตตา..ให้พ่อแม่นั้นเรียกว่า…ตอบแทนบุญคุณ”

——————————————-

โอวาทธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

——————————————-

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง