ในโลกนี้ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป

ในโลกนี้ไม่มีความสุข มันมีแต่ความทุกข์เท่านั้น สุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“ในโลกนี้ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป”

ปัญญานันทภิกขุ

😇🙏เพิ่มสติและปัญญาผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #คนตัวเบา #อรยทศน #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #เทศน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง