๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ – ๒๕๖๔ : ๒๘ ปี วันฌาปนกิจสรีระท่านอาจารย์พุทธทาส

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🌗 ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ – ๒๕๖๔

๒๘ ปี วันฌาปนกิจสรีระท่านอาจารย์พุทธทาส

🔵 ชมคลิป “สัจธรรมบทสุดท้าย” ( 1.01.07 ช.ม. )https://youtu.be/qO7QNC81SKQ

🔴 ตายก่อนตาย 🔴

__ให้ตัวกู – ของกู ประเภท Egoism ที่จะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวนี้ ตายเสียให้เสร็จหมดก่อนแต่ร่างกายนี้มันจะตาย

__ร่างกายยังไม่ทันตายให้อหังการ มมังการ ตัวกู – ของกูมันตายเสร็จ นี่เรียกว่า “ตายก่อนตาย”

__พยายามตายก่อนตาย ไม่มีตัวกู – ของกู ที่จะยกหูชูหาง จะดื้อจะดัน จะโลภ จะโกรธ จะหลงอะไร นี่เรียกว่า ตายเสียก่อนตาย

__เย็นสนิท อายตนะเย็นสนิท ถ้าเราถือหลัก ตายเสียก่อนตาย

-พุทธทาสภิกขุ-

————————

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง