#9วันก้าวถึงธรรม โดย #เทศน์ร่วมกับ #คนตัวเบา #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม

9 วัน ก้าวถึงธรรม โดย เทศน์ ร่วมกับ คนตัวเบา

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
💡ไขปัญคาใจ🖤 ! ตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย
🌱คนเราเกิดมาทำไม ควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง…⤵️
🖥️ (📱)​รับชมย้อนหลัง

ก้าวที่ ๑ เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากจริงหรือ โดย พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร., ป.ธ.๙ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

Website 📌 ก้าวที่ ๑
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3wOJO8L
Youtube 📌 ก้าวที่ ๑
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/34BmleQ
Facebook 📌 ก้าวที่ ๑
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fPzvtW

ก้าวที่ ๒ คนเราเกิดมาทำไม โดย พระครูโกศลวิบูลกิจ (อุดม ปุญญฺกาโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

Website 📌 ก้าวที่ ๒
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3p6BPBd
Youtube 📌 ก้าวที่ ๒
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3c5xetJ
Facebook 📌ก้าวที่ ๒
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3uvKuyh

ก้าวที่ ๓ ทำไมคนจึงเกิดมาแตกต่างกัน โดย พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ, ป.ธ.๗ วัดยานนาวา

Website 📌 ก้าวที่ ๓
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3g2x4Vk
Youtube 📌 ก้าวที่ ๓
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3uANMQL
Facebook 📌 ก้าวที่ ๓
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3wNys4z

ก้าวที่ ๔ ธรรมพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปคืออะไร โดย พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

Website 📌 ก้าวที่ ๔
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/2Ttbb9Y
Youtube 📌 ก้าวที่ ๔
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3p64rKN
Facebook 📌 ก้าวที่ ๔
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/34uenEB

ก้าวที่ ๕ ทำไมต้องทำบุญ โดย พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

Website 📌 ก้าวที่ ๕
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3c4HPVP
Youtube 📌 ก้าวที่ ๕
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3c5mZpr
Facebook 📌 ก้าวที่ ๕
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3p3yGlu

ก้าวที่ ๖ แทนที่จะสร้างวัด เอาเงินไปสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือ โดย พระมนตร์ธัช อธิปญฺโญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

Website 📌 ก้าวที่ ๖
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fCM7WK
Youtube 📌 ก้าวที่ ๖
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fURHT6
Facebook 📌 ก้าวที่ ๖
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fCMcd0

ก้าวที่ ๗ กฏแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ โดย พระมหาประสาน อิทธิปญฺโญ วัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Website 📌 ก้าวที่ ๗
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3yYpNhZ
Youtube 📌 ก้าวที่ ๗
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fCspdH
Facebook 📌 ก้าวที่ ๗
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3uvM4QJ

ก้าวที่ ๘ การขอและการอธิษฐานแตกต่างกันอย่างไร โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website 📌 ก้าวที่ ๘
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3fTryEo
Youtube 📌 ก้าวที่ ๘
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3uAOWf5
Facebook 📌 ก้าวที่ ๘
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3wHCICQ

ก้าวที่ ๙ ฆราวาสจะบรรลุอรหันต์ได้อย่างไร โดยพระอาจารย์กฤช นิมมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website 📌 ก้าวที่ ๙
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3vBbxth
Youtube 📌 ก้าวที่ ๙
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3vxHans
Facebook 📌 ก้าวที่ ๙
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3vDoEdk
🔸🔸🔸🔸🔸
🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
บทความที่เกี่ยวข้อง