กัณฑ์ที่ ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ

กัณฑ์สักกบรรพ ว่าด้วยเรื่อง พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีไปอีก จักไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดร พระโพธิญาณจักเป็นอันตราย จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ชราลงมาขอ เมื่อได้แล้วไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดร โดยห้ามประทานนางแก่ผู้ใดอีก พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการ ให้แก่พระเวสสันดร แล้วท้าวสหัสนัยก็เนรมิตร่างเป็นพระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไปทันที

พร ๘ ประการมีดังนี้

๑. ให้ทรงได้รับอภัยโทษ

๒. ให้ทรงช่วยคนถูกฆ่าได้

๓. ให้ไพร่ฟ้าได้พึ่งพา

๔. ให้มั่นคงในมเหสี ไม่ลุ่มหลงสตรีอื่น

๕. ให้ได้สืบสันติวงศ์

๖. ให้มีสิ่งของบริจาคทานมิสิ้น

๗. ให้มีอาหารทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช้า

๘. ให้ได้สำเร็จพระโพธิญาณ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง เข้าลักษณะว่า ความดีเหมือนเพชรเหมือนทอง การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้

อานิสงส์กัณฑ์สักกบรรพ

ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #ครั้งหนึ่งในชาตินี้ #ฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง #๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง