กัณฑ์ที่ ๔. กัณฑ์วนปเวสน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๔. กัณฑ์วนปเวสน์

กัณฑ์วนปเวสน์ ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรได้เดินทางมาถึงเมืองเจตรัฐ พระราชาได้ออกมาต้อนรับ และประสงค์จะมอบเมืองให้ปกครอง พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ เพราะมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญเพียรในป่า ตลอดระยะเวลา ๗ เดือน ที่ทั้ง ๔ พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรในป่า พระราชาให้พรานเจตบุตรมาคอยดูแลเฝ้าอารักขา

ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑. ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก เป็นยามที่ควรจะได้รับความเหลียวแล

๒. ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยามเพื่อนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพื่อนตกต่ำ

๓. น้ำใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภอันจะพึงได้ด้วยความชื่นชม

อานิสงส์กัณฑ์วนปเวสน์

ผู้ใดบูชากัณฑ์กัณฑ์วนปเวสน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง

บทความที่เกี่ยวข้อง