กัณฑ์ที่ ๕. กัณฑ์ชูชก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๕. กัณฑ์ชูชก

กัณฑ์ชูชก ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกซึ่งเป็นขอทาน ได้นำเงินที่ขอทานมาได้ไปฝากไว้กับเพื่อน พอมาทวงเงินคืนเพื่อนได้ใช้เงินหมดแล้ว เลยยกลูกสาวชื่ออมิตตดาให้ เมื่อนางอมิตตดาไปอยู่กับเฒ่าชูชก นางได้ปรนนิบัติรับใช้มิได้ขาดตกบกพร่อง จนทำให้เพื่อนบ้านต่างอิจฉามาต่อว่าตบตี นางจึงไม่ยอมปรนนิบัติรับใช้อีก จึงบอกให้เฒ่าชูชกไปขอชาลี กัณหา เพื่อเอามาเป็นทาสรับใช้แทน

ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑. ของที่รักและหวงแหน ที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือ เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด อันตรายมาก

๒. ภรรยาที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ข้าวดำ น้ำตัก ฟืนตอหักหา น้ำร้อน น้ำชาเตรียมไว้เสร็จ

๓.ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา ตำราหิโตปเทศกล่าวว่า “ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก่”

อานิสงส์กัณฑ์ชูชก

ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าผู้อื่น จะเจรจากับผู้ใด ก็มีเสียงไพเราะ ครั้งจะได้สามี หรือภรรยา รวมทั้งมีบุตรก็จะมีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย (ผู้ใดจะบูชากัณฑ์นี้ ควรอธิษฐานด้วยความตั้งใจ เพราะชูชกได้ตั้งมั่นในคำอธิษฐานตอนมีชีวิตอยู่ไว้)

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง

บทความที่เกี่ยวข้อง