กัณฑ์ที่ ๖. กัณฑ์จุลพน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๖. กัณฑ์จุลพน

กัณฑ์จุลพน ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกออกเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอชาลี และกัณหา ระหว่างทางได้พบพรานเจตบุตรผู้คอยดูแลเฝ้าอารักขา จึงได้ออกอุบายลวงให้เชื่อว่าได้รับนำสาสน์จากพระเจ้ากรุงสัญชัยมาส่งให้พระเวสสันดรเพื่อกลับวัง เพราะได้รับการอภัยโทษแล้ว เมื่อพรานป่าได้ยินก็เชื่อคำลวงนั้น และได้บอกทางไปเขาวงกตอีกด้วย

ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑. มีอำนาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย

๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด

๓. ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว

อานิสงส์กัณฑ์จุลพน

ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #ครั้งหนึ่งในชาตินี้ #ฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง #๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง