กัณฑ์ที่ ๙. กัณฑ์มัทรี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๙. กัณฑ์มัทรี

กัณฑ์มัทรี ว่าด้วยเรื่อง พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้ ขณะเดินทางกลับอาศรมพบเจอเหตุการณ์มหัศจรรย์ต่าง ๆ เช่น เกิดพายุใหญ่ มืดครึ้มไปทั่วบริเวณ อีกทั้งยังมีสิงห์สาราสัตว์ร้ายมาขวางทางไว้ เมื่อมาถึงอาศรมได้ทราบเรื่องราวของกุมารทั้ง ๒ ทำให้พระองค์เสียพระทัยมากจนสลบไป หลังจากฟื้นคืนสติกลับมา พระนางได้อนุโมทนากับพระเวสสันดรด้วย

ข้อคิดประจำกัณฑ์

ลูกคือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ “ลูกดีเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ำใจ” รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รัก ห่วงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่หวง ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้ เพราะฉะนั้นพึงเป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกชื่นชม พรหมก็สรรเสริญฯ

อานิสงส์กัณฑ์มัทรี

ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่แห่งใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกหนแห่ง

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #ครั้งหนึ่งในชาตินี้ #ฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง #๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง