กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช

กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๑๑. กัณฑ์มหาราช

พระครูโฆสิตธรรมากร
วัดสุวรรณาราม

กัณฑ์มหาราช  ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกได้พาสองกุมารหลงทางไปจนถึงเมืองสีพี จนกระทั่งได้พบกับพระเจ้าปู่ พระเจ้าย่า จึงรับสั่งให้ไถ่ถอนตัวทั้งสองพระองค์ และพระราชทานเลี้ยงอาหารชั้นดีแก่เฒ่าชูชก แต่ไม่มีวาสนาเพราะบริโภคมากเกินไป เป็นเหตุให้ไฟธาตุพิการอาหารไม่ย่อยจนถึงแก่ความตาย พระเจ้าสัญชัยรับสั่งให้เตรียมกองทัพไปรับสองพระองค์กลับคืนสู่วัง

อานิสงส์กัณฑ์มหาราช ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกาโมฆะเป็นต้นฯ

 

ข้อคิดประจำกัณฑ์
คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน

บทความที่เกี่ยวข้อง