กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวสน์

กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวสน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๔. กัณฑ์วนปเวสน์

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ.
วัดราชสิทธาราม

กัณฑ์วนปเวสน์  ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรได้เดินทางมาถึงเมืองเจตรัฐ พระราชาได้ออกมาต้อนรับ และประสงค์จะมอบเมืองให้ปกครอง พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ เพราะมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญเพียรในป่า ตลอดระยะเวลา ๗ เดือน ที่ทั้ง ๔ พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรในป่า พระราชาให้พรานเจตบุตรมาคอยดูแลเฝ้าอารักขา

อานิสงส์กัณฑ์วนปเวสน์ ผู้ใดบูชากัณฑ์กัณฑ์วนปเวสน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์
๑.ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความเหลียวแล
๒.ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยามเพื่อนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพื่อนตกต่ำ
๓.น้ำใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภอันจะพึงได้ ด้วยความชื่นชม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง