กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน

กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๖. กัณฑ์จุลพน

พระครูศรีธรรมประสิทธิ์
วัดหลักสี่

กัณฑ์จุลพน ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกออกเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอชาลี และกัณหา ระหว่างทางได้พบพรานเจตบุตรผู้คอยดูแลเฝ้าอารักขา จึงได้ออกอุบายลวงให้เชื่อว่าได้รับนำสาสน์จากพระเจ้ากรุงสัญชัยมาส่งให้พระเวสสันดรเพื่อกลับวัง เพราะได้รับการอภัยโทษแล้ว เมื่อพรานป่าได้ยินก็เชื่อคำลวงนั้น  และได้บอกทางไปเขาวงกตอีกด้วย

อานิสงส์กัณฑ์จุลพน ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ

 

ข้อคิดประจำกัณฑ์
๑.มีอำนาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย
๒.คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
๓.ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง