พิธีทำบุญเปิด "บริษัท อารยะทศน จำกัด" วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

พิธีทำบุญเปิด “บริษัท อารยะทศน จำกัด” วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

พิธีทำบุญเปิด “บริษัท อารยะทศน จำกัด” วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

🎉ฤกษ์งามยามดี 🟢วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารบริษัท อารยะทศน จำกัด และทีมงาน
🎊ได้จัดพิธีทำบุญเปิด “บริษัท อารยะทศน จำกัด” อย่างเป็นทางการ
และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก
🙏คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
จำนวน 5 รูป นำโดย พระมหากรวิก อหึสโก, ดร. และ
🙏คณะสงฆ์วัดปัญญานันทาราาม คลองหลวง ปทุมธานี
จำนวน 4 รูป นำโดย พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี, ดร.
เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
🌞ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และทีมงานได้กราบสักการะศาลพระพรหม
และศาลตายาย
เพื่อความเป็นสิริมงคล และใน 🕙เวลา 09.59 น. พิธีเจิมป้าย “บริษัท อารยะทศน จำกัด”
ได้รับความเมตตาเจิมป้ายจาก 🙏พระมหากรวิก อหึสโก, ดร. และได้รับความเมตตาจาก
🙏พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี, ดร. เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ปะพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคล
☀️ในช่วงหลังเพล ได้รับเมตตาจาก พระมหากรวิก อหึสโก, ดร.
แสดงธรรมเทศนา เรื่อง “ อานิสงส์ของการเผยแพร่ธรรม”
🏢บริษัท อารยะทศน จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเผยแพร่ธรรมะ , ศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งเสริมคุณค่า
ให้กับบุคคล และคณะบุคคลนั้น ๆ
🌻คณะผู้บริหาร และทีมงาน มีความปลาบปลี้มปิติในความเมตตาที่ได้รับจาก
🙏คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ
🙏คณะสงฆ์วัดปัญญานันทาราาม คลองหลวง ปทุมธาน
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

😇🙏 ถ่ายทอดและรับชมย้อนหลังได้ที่ 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

พิธีทำบุญเปิด “บริษัท อารยะทศน จำกัด” วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
บทความที่เกี่ยวข้อง