บริษัท อารยะทศน จำกัด บันทึกการแสดงธรรมเทศนา
บริษัท อารยะทศน จำกัด บันทึกการแสดงธรรมเทศนา

บริษัท อารยะทศน จำกัด บันทึกการแสดงธรรมเทศนา

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
 
🙏กราบขอบพระคุณ ท่านพระสุวิมลธรรมาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 🙏
🪷ที่เมตตามอบหมายให้คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมสถานที่ ตั้งแต่เครื่องเสียง ตลอดจนการถ่ายภาพ บันทึกการแสดงธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ประจำปี ๒๕๖๕🪷
📍ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร
(ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
📍จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
📜พระธรรมกถึก
🙏พระเทพวิสุทธิดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
🙏พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
🙏พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
🙏พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
🪷คณะผู้บริหาร และทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาบุญ
กับเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมงานมหาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ🙏🙏🙏

💠ติดตามอารยะแชนแนลผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​ ⤵️
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง