คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
🟤วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด
😇ได้ต้อนรับ 🙏คณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
นำโดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์,
พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร ประธานสงฆ์วัดรัตนปัญญา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และพระมหาบุญฤทธิ์ ฐิตเมโธ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทฯ และสตูดิโอในนามช่อง “อารยะแชนแนล”
🏳และในโอกาสนี้ 🙏หลวงพ่อเจ้าอาวาส ได้เมตตาให้โอวาทธรรม
เรื่อง “หนทางของอริยชน” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเตือนสติในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร และทีมงานโดยมีใจความหลักสรุปได้ ดังนี้
📌การพัฒนาตนสู่ความเป็นอริยชน มีดังนี้
1.จากพิธีกรรมสู่พิธีธรรม
2.จากไสยศาสตร์สู่พุทธศาสตร์
3.จากธุรกิจสู่บุญกิจ
4.จากพาณิชย์สู่วิถีพุทธ
📌อริยชนปฏิบัติอยู่ในกฎดังนี้
1.กฎของสังคม
2.กฎศีลธรรม
3.กฎหมาย
4.กฎแห่งกรรม
🌻คณะผู้บริหาร และทีมงาน มีความปลาบปลี้มปิติในความเมตตา
ที่ได้รับจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ จึงขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ และให้แฟนเพจโปรดติดตามวีดีโอโอวาทธรรมของหลวงพ่อปัญญาฯ
ฉบับเต็มได้ในอารยะแชนแนลเร็ว ๆ นี้

😇🙏 ถ่ายทอดและรับชมย้อนหลังได้ที่ 🖥️ (📱)​
Website 📌 เทศน์.com
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
Facebook 📌 เทศน์แชนแนล
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Instagram 📌 @thet_channel
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3w6tTCH

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อารยะทศน จำกัด ต้อนรับคณะสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง

#วันโกน #วันพระ #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #ฟังธรรม #ทำบุญ
#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เข้าถึงเทศน์ เข้าถึงธรรม #คติธรรม #ฟังธรรม #อานิสงส์ #ธรรม #เทศน์แชนแนล #เพจเทศน์ #www.เทศน์.com #เทศน์.com  #อารยะแชนแนล #อารยะ แชนแนล #อารยะทศน #อรยทศน #อ.อรยทศน #คนตัวเบา #พ้นทุกข์พ้นกรรมพบธรรมพ้นภัย #พ้นทุกข์ พ้นกรรม พบธรรม พ้นภัย #9วันก้าวถึงธรรม #9 วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน ก้าวถึงธรรม #9วัน9ถึงธรรม #เทศน์ #เทศน์ออนไลน์ #เทศน์ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติออนไลน์ #เทศน์มหาชาติ ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #เทศน์มหาชาติคำหลวงออนไลน์ #เทศน์มหาชาติคำหลวง ออนไลน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #เทศน์มหาชาติ ๔ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา #๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา #เวสสันดรชาดก #เวสสันดร #ชาดก

บทความที่เกี่ยวข้อง