วันนี้วันพระ 🟣 วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 🙏 วันอาสาฬหบูชา 🌕 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘,๘)

วันนี้วันพระ 🟣 วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 🙏 วันอาสาฬหบูชา 🌕 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘,๘)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

⭐️มีความสำคัญอย่างไร

📌วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมา สัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

📌เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม
ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธี เอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้นวันอาสาฬหบูชา

📌เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ขึ้นในโลก อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

บทความที่เกี่ยวข้อง