เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ทางคณะผู้จัดทำเทศน์.com https://bit.ly/3kg7xcP
ได้นำเทปบันทึกการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงซึ่งเคยเผยแพร่ถ่ายทอดสดออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชาศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยทำการเผยแพร่ต่อเนื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา ในทุกช่องทางของเทศน์.com ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
🌐ช่องทางการรับฟังเทศน์ 🖥️ (📱)​
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP

🙏พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนฯ

📣🙏เชิญชวนสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง

—————————————
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ทางคณะผู้จัดทำเพจเทศน์.com ได้นำเทปบันทึกการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงซึ่งเคยเผยแพร่ไว้มาเปิดรีรันในทุกสื่อของเทศน์.com ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และยูทูป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
—————————————

🙏พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี

📣🙏เชิญชวนสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง

—————————————
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ทางคณะผู้จัดทำเพจเทศน์.com ได้นำเทปบันทึกการเทศน์มหาชาติทำนองหลวงซึ่งเคยเผยแพร่ไว้มาเปิดรีรันในทุกสื่อของเทศน์.com ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และยูทูป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
—————————————
บทความที่เกี่ยวข้อง