ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๒. หิมพานต์ แสดงธรรมโดยพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) วัดประยุรวงศาวาส

ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๒. หิมพานต์ แสดงธรรมโดยพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) วัดประยุรวงศาวาส

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

😇ร่วมรับฟัง🔊 📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๒. หิมพานต์แสดงธรรมโดยพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) วัดประยุรวงศาวาส

บทความที่เกี่ยวข้อง