ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๔. วนปเวสน์ แสดงธรรมโดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ วัดราชสิทธาราม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

😇ร่วมรับฟัง🔊📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๔. วนปเวสน์ แสดงธรรมโดย 🙏พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ วัดราชสิทธาราม

🙏กัณฑ์วนปเวสน์

📙ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรได้เดินทางมาถึงเมืองเจตรัฐ พระราชาได้ออกมาต้อนรับ และประสงค์จะมอบเมืองให้ปกครอง พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ เพราะมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญเพียรในป่า ตลอดระยะเวลา ๗ เดือน ที่ทั้ง ๔ พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรในป่า พระราชาให้พรานเจตบุตรมาคอยดูแลเฝ้าอารักขา

—————————————

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑.ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความเหลียวแล

๒.ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยามเพื่อนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพื่อนตกต่ำ

๓.น้ำใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภอันจะพึงได้ ด้วยความชื่นชม

—————————————

🌟อานิสงส์กัณฑ์วนปเวสน์ ผู้ใดบูชากัณฑ์กัณฑ์วนปเวสน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ

—————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง