กัณฑ์ที่ ๑. ทศพร โดย พระเทพวิสุทธิดิลก รักษาการเจ้าอาวาส วัดสามพระยาวรวิหาร

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร โดย พระเทพวิสุทธิดิลก รักษาการเจ้าอาวาส วัดสามพระยาวรวิหาร

กัณฑ์ทศพร ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าหวนกลับบ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองกบิลพัสดุ์ อยู่วัดต้นไทรย้อย ได้แสดงฤทธิ์แก่มวลญาติเกิดฝนตกลงมาห่าใหญ่ พระสาวกเห็นเป็นอัศจรรย์ได้ถามและพระองค์ก็เล่านิทานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเวสสันดร

อานิสงส์กัณฑ์ทศพร

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชาย จะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการ ถ้ามีบุตรหญิงหรือชายก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง