กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ วัดทองนพคุณ

กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ วัดทองนพคุณ

กัณฑ์ฉกษัตริย์ ว่าด้วยเรื่อง 6 กษัตริย์มาพบกันเกิดสลบไปทั้งหมด ร้อนถึงพระอินทร์รู้เหตุเลยบันดาลให้ฝนตกใหญ่ ( ฝนโบกขรพรรษ ) เมื่อทั้งหมดฟื้นคืนชีพแล้วได้ขออภัยต่อพระเวสสันดร และเชิญเข้าไปปกครองกรุงสีพี

อานิสงส์กัณฑ์ฉกษัตริย์

ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง