กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ โดย พระมหากรวิก อหึสโก (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ โดย พระมหากรวิก อหึสโก (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

กัณฑ์ทานกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องพระมารดาร้องขออภัยโทษพระเวสสันดรแต่ผิดหวัง พระเวสสันดรให้ทานใหญ่แล้วขออำลาไป

อานิสงส์กัณฑ์ทานกัณฑ์

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้ว แหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้าครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยู่ในปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง