กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

กัณฑ์วนปเวสน์ ว่าด้วยเรื่อง 4 กษัตริย์เดินดงไปเขาวงกต แคว้นเจตราช พระเจ้าเจตราชสั่งให้พรานเจตบุตรรักษาด่านไว้ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดร

อานิสงส์กัณฑ์วนปเวสน์

ผู้ใดบูชากัณฑ์กัณฑ์วนปเวสน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง