กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก โดยพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอิฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก โดยพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอิฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

กัณฑ์ชูชก ว่าด้วยเรื่องเฒ่าชูชกขอทานได้เอาไปฝากเพื่อน พอมาทวงคืนเพื่อนได้ใช้เงินหมดแล้วเลยยกลูกสาวชื่ออมิตตดา ต่อมานางให้ชูชกไปขอชาลีกัณหาเพื่อเอามาเป็นทาสรับใช้

อานิสงส์กัณฑ์ชูชก

ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงาม กว่าผู้อื่น จะเจรจากับผู้ใด ก็มีเสียงไพเราะ ครั้งจะได้สามี หรือภรรยา รวมทั้งมีบุตรก็จะมีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย (ผู้ใดจะบูชากัณฑ์นี้ ควรอธิษฐานด้วยความตั้งใจ เพราะชูชกได้ตั้งมั่นในคำอธิษฐานตอนมีชีวิตอยู่ไว้)

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง