กัณฑ์ที่ ๖ จุลพล โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

กัณฑ์ที่ ๖ จุลพล

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๖ จุลพล โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

กัณฑ์จุลพน ว่าด้วยเรื่องป่าน้อยชูชกไปเจอพรานเจตบุตรลวงให้เชื่อว่านำสารของพระเจ้ากรุงสณชัยมาส่งให้พระเวสสันดรเพื่อกลับคืนพระนคร และพรานป่าก็เชื่อด้วยนะ

อานิสงส์กัณฑ์จุลพน

ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณี อันเต็มไปด้วยปทุมชาติครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง