กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี โดย พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี โดย พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

กัณฑ์มัทรี ว่าด้วยเรื่อง พระอินทร์สั่งให้เทวดาแปลงกายมาเป็น 3 เสือขวางทางไม่ให้พระนางมัทรีกลับมาทันเหตุการณ์การยกลูกให้เป็นทาน เมื่อกลับมาถึงหาลูกน้อยไม่พบ พระเวสสันดรก็ไม่ตอบ พระนางเป็นลมสลบเมื่อฟื้นขึ้นมาพระเวสสันดรเลยบอกความจริง

อานิสงส์กัณฑ์มัทรี

ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่แห่งใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกหนแห่ง

🌐ถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)

Facebook 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB

#มาฆบูชา

#ฟังเทศน์

#บุญใหญ่

#สะพานบุญ

#ฟังเทศน์มหาชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง