ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ แสดงธรรมโดย พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ วัดใหม่พิเรนทร์

ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ แสดงธรรมโดย พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ วัดใหม่พิเรนทร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

#เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #กัณฑ์ที่๑๐สักกบรรพ #วัดใหม่พิเรนทร์

🙏กัณฑ์สักกบรรพ

📙ว่าด้วยเรื่อง พระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีไปอีก จักไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดร พระโพธิญาณจักเป็นอันตราย จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ชราลงมาขอ เมื่อได้แล้วไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดร โดยห้ามประทานนางแก่ผู้ใดอีก
 
พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการ ให้แก่พระเวสสันดร แล้วจึงเสด็จกลับสู่สวรรค์
๑. ให้ทรงได้รับอภัยโทษ
๒. ให้ทรงช่วยคนถูกฆ่าได้
๓. ให้ไพร่ฟ้าได้พึ่งพา
๔. ให้มั่นคงในมเหสี ไม่ลุ่มหลงสตรีอื่น
๕. ให้ได้สืบสันติวงศ์
๖. ให้มีสิ่งของบริจาคทานมิสิ้น
๗. ให้มีอาหารทิพย์พอเพียงทุกรุ่งเช้า
๘. ให้ได้สำเร็จพระโพธิญาณ แล้วท้าวสหัสนัยก็เนรมิตร่างเป็นพระอินทร์เหาะขึ้นฟ้าไปทันที
—————————————

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง เข้าลักษณะว่า ความดีเหมือนเพชรเหมือนทอง การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้
—————————————

🌟อานิสงส์กัณฑ์สักกบรรพ

ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ
—————————————
🔸🔸🔸🔸🔸
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉https://bit.ly/3kg7xcP
 
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
บทความที่เกี่ยวข้อง