ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๖. จุลพน แสดงธรรมโดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๖. จุลพน แสดงธรรมโดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

😇ร่วมรับฟัง🔊 📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๖. จุลพน แสดงธรรมโดย 🙏พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

—————————————

🙏กัณฑ์จุลพน 📙

ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกออกเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอชาลี และกัณหา ระหว่างทางได้พบพรานเจตบุตรผู้คอยดูแลเฝ้าอารักขา จึงได้ออกอุบายลวงให้เชื่อว่าได้รับนำสาสน์จากพระเจ้ากรุงสัญชัยมาส่งให้พระเวสสันดรเพื่อกลับวัง เพราะได้รับการอภัยโทษแล้ว เมื่อพรานป่าได้ยินก็เชื่อคำลวงนั้น และได้บอกทางไปเขาวงกตอีกด้วย
—————————————

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑.มีอำนาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย
๒.คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
๓.ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว
—————————————

🌟อานิสงส์กัณฑ์จุลพน

ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ
—————————————
บทความที่เกี่ยวข้อง