ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๕. ชูชก แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๕. ชูชก แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🙏กัณฑ์ชูชก 📙

ว่าด้วยเรื่อง เฒ่าชูชกซึ่งเป็นขอทาน ได้นำเงินที่ขอทานมาได้ไปฝากไว้กับเพื่อน พอมาทวงเงินคืนเพื่อนได้ใช้เงินหมดแล้ว เลยยกลูกสาวชื่ออมิตตดาให้ เมื่อนางอมิตตดาไปอยู่กับเฒ่าชูชก นางได้ปรนนิบัติรับใช้มิได้ขาดตกบกพร่อง จนทำให้เพื่อนบ้านต่างอิจฉามาต่อว่าตบตี นางจึงไม่ยอมปรนนิบัติรับใช้อีก จึงบอกให้เฒ่าชูชกไปขอชาลี กัณหา เพื่อเอามาเป็นทาสรับใช้แทน
—————————————

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑.ของที่รักและหวงแหน ที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือ เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด อันตรายมาก
๒.ภรรยาที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ข้าวดำ น้ำตัก ฟืนตอหักหา น้ำร้อน น้ำชาเตรียมไว้เสร็จ
๓.ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา ตำราหิโตปเทศกล่าวว่า “ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก่”
—————————————

🌟อานิสงส์กัณฑ์ชูชก

ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ
อันงดงามกว่าผู้อื่น จะเจรจากับผู้ใด ก็มีเสียงไพเราะ ครั้งจะได้สามี หรือภรรยา รวมทั้งมีบุตรก็จะมีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย (ผู้ใดจะบูชากัณฑ์นี้ ควรอธิษฐานด้วยความตั้งใจ เพราะชูชกได้ตั้งมั่นในคำอธิษฐานตอนมีชีวิตอยู่ไว้)
—————————————
บทความที่เกี่ยวข้อง