กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่

กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🙏 คณะผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนลกราบขอบพระคุณในความเมตตาและได้ถวายของที่ระลึก พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ โดยร่วมในการเผยแผ่ เนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และกราบรายงานเรื่องงานเผยแผ่ในส่วนงานอื่นๆ

📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา 🙏

โดยผู้ใดที่ได้ฟังกัณฑ์ที่ ๘. กุมาร 👉https://youtu.be/FH9vyuef1yA😇จะได้ข้อคิดว่า✨

๑.ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอ รอจนพระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพื่อของสองกุมาร เป็นเหตุให้ชูชกประสบผลสำเร็จใจสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า “ช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง” ช้าเป็นการนานเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกาส มีมารยาท กล้าหาญ ใจเย็น เป็นสำเร็จ

๒.พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้ว่า “ลูกหญิงเหมือนข้าวสาร ลูกชายเหมือนข้าวเปลือก”

๓.สติ เตสัง นิวารณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติ สาหสวารณา ขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้ เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชูชกประนาม

๔.วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่างเดียว ที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ “ลูก”😇

🌟และมีอานิสงส์ ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้ฯ

—————————————

#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม

🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่มผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​http://www.เทศน์.com

Facebook 📌 เทศน์ กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm

Youtube 📌 เทศน์ กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB

ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่Website 📌 www.เทศน์.com กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP

#เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์มหาชาติ #เทศน์มหาชาติคำหลวง #ครั้งหนึ่งในชีวิต #ฟังธรรม #ทำบุญ

บทความที่เกี่ยวข้อง