ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ แสดงธรรมโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ

ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ แสดงธรรมโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
 

😇ร่วมรับฟัง🔊 📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง

กัณฑ์ที่ ๑๒. ฉกษัตริย์ แสดงธรรมโดย 🙏พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ

—————————————
 
🙏กัณฑ์ฉกษัตริย์ 📙ว่าด้วยเรื่อง พระเจ้ากรุงสัญชัย พร้อมด้วยพระนางผุสดี และจตุรงคเสนา เดินทางไปถึงเขาวงกต กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ได้มาพบกันในกลางป่า โดยมิได้คาดฝัน ก็ทรงวิปโยคโศกศัลย์จนถึงวิสัญญีภาพสลบลง ฝนโบกขรพรรษบันดาลตกลงมาให้ทรงฟื้น แล้วพากันขอลุโทษและทูลอาราธนาให้ลาผนวช
—————————————
 
✨ข้อคิดประจำกัณฑ์
๑.พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา
๒.การให้อภัยเป็นเพราะได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม
๓.สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
—————————————
 
🌟อานิสงส์กัณฑ์ฉกษัตริย์
ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล
บทความที่เกี่ยวข้อง