ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ได้รับความเมตตาในการกราบถวายรายงาน พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวงในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี

ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ได้รับความเมตตาในการกราบถวายรายงาน พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวงในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🔶ผู้บริหารและทีมงานเทศน์แชนแนล ได้รับความเมตตาในการกราบถวายรายงาน

🙏 พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี

🙏ท่านได้เมตตามอบหนังสือ📍ให้ได้นำมาศึกษาและเรียนรู้จากโครงการและองค์กรอื่นๆในการเผยแผ่ 🖥️ (📱)​ เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ๑๓ กัณฑ์ ๑.๐๐๐ พระคาถา 📖 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผน 📌การเผยแพร่เทศน์มหาชาติโครงการใหญ่ ภายในปี ๒๕๖๔ นี้
เพื่อการเข้าถึงคนส่วนมากเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒธรรมไทยอันมีต่อเนื่องยาวนาน
 
🌐⭐
ทางผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ถวายของที่ระลึกเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
 
🔸🔸🔸🔸🔸
🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่มผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
บทความที่เกี่ยวข้อง