ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ได้รับความเมตตาจาก พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง ในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ได้รับความเมตตาจาก พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง ในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🔶ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนลได้รับความเมตตาจาก 🙏พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง 📹ในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

 
ได้กราบถวายรายงานจากการเผยแผ่ 🖥️ (📱)​ เทศน์มหาชาติทำนองหลวง ๑๓ กัณฑ์ ๑.๐๐๐ พระคาถา 📖 เนื่องในวันมาฆบูชาวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ที่ผ่านมา และท่านเมตตาให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มาเป็นแนวทางในการวางแผน 📌สำหรับโครงการใหญ่ ภายในปี ๒๕๖๔ นี้ เพื่อการเข้าถึงคนส่วนมาก เป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒธรรมไทยอันมีต่อเนื่องยาวนาน 🌐⭐
 
🙏🙏🙏
และทางคณะผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนลได้มอบถวายของที่ระลึก
🔸🔸🔸🔸🔸
🌐ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่มผ่านช่องทาง 🖥️ (📱)​
Facebook 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉 : https://bit.ly/3qwZXgm
Youtube 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3quHiBB
ข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
Website 📌 เทศน์
กดที่ลิงค์นี้ 👉: https://bit.ly/3kg7xcP
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
บทความที่เกี่ยวข้อง