ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง

ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

#เทศน์มหาชาติทำนองหลวง #กัณฑ์ที่๑๓นครกัณฑ์ #วัดนาคกลาง

😇ร่วมรับฟัง🔊 📙พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๓. นครกัณฑ์ แสดงธรรมโดย 🙏พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง

—————————————

🙏กัณฑ์นครกัณฑ์ 📙

ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรเมื่อลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับพระราชทาน เครื่องทรงกษัตริย์ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองสีพี ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จนพระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา จึงสวรรคตแล้วไปปรากฏอุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต

—————————————

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

การทำความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะในการปกครองย่อมทำให้เกิดความสงบร่มเย็น

—————————————

🌟อานิสงส์กัณฑ์นครกัณฑ์

ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดา สามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวงจะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บทความที่เกี่ยวข้อง