บรรยากาศของงานแถลงข่าวงาน “มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์

บรรยากาศของงานแถลงข่าวงาน “มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

💢😇บรรยากาศของงานแถลงข่าวงาน “มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์

 
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๑๐ สถาบันการสร้างชาติ จัดเทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ซึ่งหาชมและฟังได้ยากในปัจจุบัน ในงาน “มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี” ครั้งหนึ่งในชาตินี้ เชิญสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก
โดยพระนักเทศน์มหาชาติระดับประเทศ ๑๓ รูป ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
💢วัตถุประสงค์ 💢
๑. เพื่อบูชาพระธรรมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. เพื่อเผยแผ่และสืบสานพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
๓. ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับการเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์และร่วมสดับธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียว
๔. นำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ร่วมบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อยอดเป็นมหาทานบารมี โดยเริ่มต้นที่การสนับสนุนโครงการชมรมเยาวชนดี เก่ง กล้า (เยาวชนสร้างชาติรุ่น ๙ รวม ๓๕๐ ชมรม เยาวชนกว่า ๑,๐๐๐ คนใน ๔ จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม และชัยภูมิ)

🙏มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี🙏

ในรูปแบบเทศน์มหาชาติออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook Fan page เทศน์ และช่อง YouTube Channel เทศน์ ออกอากาศพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ ๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะได้รับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต คือการสดับพระธรรมเทศนามหาชาติทำนองหลวง การเทศนาเช่นนี้จึงหาฟังได้ยาก ทั้งทำนองและสาระธรรมทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ๑๓ พระนักเทศน์ ๑๓ วัดดัง
📍📍☑️สามารถสอบถามและติดตามข้อมูลได้ที่
บทความที่เกี่ยวข้อง