ธรรมเทศนาสรุปสาระธรรม ๑๓ กัณฑ์ โดย พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ธรรมเทศนาสรุปสาระธรรม ๑๓ กัณฑ์ โดย พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ธรรมเทศนาสรุปสาระธรรม ๑๓ กัณฑ์ โดย พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง